Brezžično omrežje

Tehnologija prihodnosti

Velika hitrost prenosa podatkov

WiFi – Haloze

Spoštovane naročnike obveščamo, da na omrežju prihaja do občasnih izpadov v dopoldanskem času zaradi del na ELEKTRO omrežju – izvajalec Elektro Maribor. Informacije o odklopih lahko najdete tukaj http://www.elektro-maribor.si/obvestila-o-izklopih .

Kot omrežni operater imamo sicer zagotovljeno redundančno napajanje vendar le za omejen čas (centralna lokacija do 3 ure), kar pa je odvisno tudi od lokacije kjer prida do izklopa napajanja.

Za nevšečnosti, ki sicer niso posledica vzdrževalnih del na našem omrežju in na njih ne moremo vplivati se vam kljub vsemu opravičujemo.

Vodstvo

Spoštovani naročniki WiFi-Haloze

Hekerji nikoli ne počivajo, še najmanj pa takrat, ko se poskuša vdirati v brezžična omorežja. Ker naše omrežje temelji na brezžičnosti, ne glede na posodobitve programske opreme NISMO imuni za takšne napade. V zadnjem času je bilo o tem veliko govora (ČLANEK RTV SLO) zato so proizvajalci opreme odpravili morebitne težave v programski kodi in s tem dosegli, da so možnosti za vdor minimalne.

Ker je tudi za nas na prvem mestu varnost vaših podatkov, smo v preteklih dneh (v nočnih urah med 1:00 – 5:00) posodabljali programsko kodo na opremi. Naročniki ste bili tako deležni izpadov podatkovnega prometa. Na nekaterih lokacijah so bili potrebni še dodatni posegi, kar je povzročilo nekatere dodatne izpade.

V želji po zagotovitvi uporabnikom čim boljše storitve se trudimo in verjamemo, da nam uspeva.
VSEM vam se zahvaljujemo za razumevanje in se opravičujemo za morebitne nevšečnosti.

Vodstvo WiFi-HALOZE

Spoštovani naročniki omrežja WiFi-Haloze.

V preteklem tednu je zaradi vremeskih dejavnikov (močan veter) prišlo na večih mestih do poškodovanja oddajnih mest ter dela hrbteničnega omrežja (nihanja napetosti, lom oddajnih anten, izpad elektrike na določenih območjih za daljši čas). Na terenu so se tehniki ukvarjali z zamenjavo anten in sanacijo do zgodnjih jutranjih ur, ter okoli 2h ponoči vzpostavili delovanje celotnega omrežja WiFi-Haloze. Kljub nastali škodi, ki jo ocenjujemo na nekaj tisoč € se bomo še vedno trudili, da bo omrežje čim bolj zadovoljilo potrebe naših naročnikov.

Ne glede na to, da na vremenske dejavnike nimamo vpliva se za nastalo situacijo opravičujemo, hkrati pa se vam zahvaljujemo za razumevanje.
Vodstvo

Spoštovani uporabniki

Na področju Vitomarcev, Podlehnika in Dolene z okolico bo v nedeljo 28.februar 2016 zvečer moten uporabniški promet oziroma delovanje interneta. Z deli bomo prečeli  po 22:00 uri, občasne prekinitve pa so predvidene do 24:00 ure. V kolikor vaša povezava ne bo delovala je potrebno izklopiti in čez 10 sekund vklopiti (resetirati) enoto, ki jo imate v svojih prostorih. NI potrebno ponovno zaganjati ZUNANJE  – sprejemne antene !!!

V primeru kakršnih koli težav se lahko na nas obrnete v ponedeljek zjutraj na številko podpore ali po eletrnoski pošti.

Prekinitev je NUNO potrebna zaradi širitve omrežja.

HVALA za razumevanje

Vodstvo

Spoštovani uporabniki WiFi-Haloze,

Dne 13.julija in v prihodnjih dneh zaradi izpada električne energije, ki so posledica del Elektro Maribor lahko pride do izpada podatkovnega omrežja. Nastalo situacijo rešujemo z lastnimi agregati vendar občasno še lahko pride do prekinitve. Obvestila o izklopih Elektro Maribor so objavljena tudi tukaj http://www.elektro-maribor.si/obvestila-o-izklopih. Potrebno je vzeti v obzir, da časi, ki so objavljeni na strani Elektro Maribor NE držijo.

HVALA za razumevanje.

 

Vodstvo

 

 

Spoštovani uporabniki omrežja WiFi-Haloze,

Dne 28.junija 2015 je prišlo do daljšega izpada in prekinitve dostopa do interneta zaradi NUJNIH del na optičnih povezav, ki jih je izvajal ponudnik storitev Telemach. Dela niso bila napovedana in o njih nismo bili obveščeni, torej vas o prekinitvi žal nismo morali v naprej obvestiti!

HVALA za razumevanje

Vodstvo

Spoštovani uporabniki omrežja WiFi-Haloze.

Zaradi izpada električne energije (Elektro) na centralni lokaciji Tržec je prišlo do izpada VSEH kolokacij. Ne glede na to, da naši sistemi uporabljajo naprave za brezprekinitveno napajanje je avtonomija le teh omejena.

Za nastalo situacijo se opravičujemo

Nadgradnja omrežja

Spoštovani uporabniki omrežja WiFi HALOZE.

V letu 2012  smo začeli graditi omrežje WiFi Haloze in do sedaj priključili že več kakor 250 uporabnikov. Tehnologija gre naprej in mi z njo. Glede na to, da je tehnologija pred dvema letoma omogočala precej manj kot omogoča danes in glede na to, da so kapacitete na določenih področjih skoraj popolnoma zasedene, smo se odločili investirati v NADGRADNJO omrežja. Investicija je izključno in samo vložek podjetja MDE Elektronika kot lastnika omrežja WiFi HALOZE.

Največ uporabnikov imamo na lokaciji Zavrč in okolica, zato smo s 27.januarjem 2015  pričeli s posodobitvijo omrežja. Ker je za ta dan tudi Telemach (ponudnik, preko katerega se povezujemo v svet) napovedal izpad povezav v prostrano omrežje, smo prekinitev izkoristili in tudi mi pričeli z deli. Za lažje razumevanje naj povemo, da so dosedanje povezave omogočale maksimalni skupni promet za posamezno lokacijo do 80Mbps , oprema, ki jo nameščamo v omrežje, pa omogoča do maksimalno 350Mbps, torej 4 krat več.

Dela bomo seveda nadaljevali, jih izvedli tudi na drugih lokacijah in poizkušali zagotoviti enake pogoje vsem naročnikom.

Kaj želimo s tem doseči?

Naš cilj je seveda imeti zadovoljne naročnike in le tem ponuditi največ kar lahko. Glede na kapacitete, ki jo zagotavlja nova oprema, smo pričeli tudi s testiranji prenosa IP Televizije in IP telefonije. Upamo, da vam bomo v kratkem lahko ponudili paket TROJČEK, kjer boste ob konkurenčnih cenah lahko spremljali vse, kar vam ponujajo tudi drugi operaterji.

Še enkrat bi vas radi obvestili, da nas v primeru nedelovanja omrežja nadzorni sistemi o tem takoj obvestijo, torej ni potrebe, da nas o nedelovanju omrežja obvestite več kakor enkrat (dne 27.januar 2015 smo na dežurno številko prejeli namreč več kakor 100 klicev – žal nas ti klici samo upočasnjujo pri delu)

Redno vas bomo o delih, prekinitvah in stanju omrežja obveščali tudi na naši spletni strani!

HVALA za razumevanje

Vodstvo

Spoštovani naročniki omrežja WiFi HALOZE.

V zadnjem času je bilo več izpadov omrežja WiFi Haloze zaradi NUJNIH elektro vzdrževalnih del na centralni lokaciji, ki jih izvaja lastnik prostorov, in so najeti za potrebe delovanja WiFi Haloze kjer je nameščena hrbtenična mrežna oprema. Zadnji od izpadov je bil v današnjem dnevu 23.11.2014  v dopoldanskem času. Tudi iz naše strani upamo, da se bodo vzdrževalna dela čim prej zaključila. Za nastalo situacijo na katero žal tudi mi nimamo vpliva se opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.

HVALA

 

Vodstvo