Informacije o storitvah

Pomen izraza WiFi Wi-Fi je brezžična tehnologija, ki omogoča pametnim telefonom, tablicam, računalnikom in drugim digitalnim napravam brezžičen dostop do internetnega omrežja. Za brezžičen dostop potrebujete usmerjevalnik (router), na katerega se brezžično povežejo naprave za dostop do interneta. Usmerjevalnik dobite ob izvedbi priklopa. V primeru, da dostopate do interneta z Wi-Fi povezavo, ne uporabljate mobilnega interneta oz. prenosa podatkov.

Hitrost internetnih storitev: Na hitrost delovanja interneta na strani uporabnika ima lahko več pojasnjevalnih okoliščin, kjer razlog ni na strani ponudnika internetnih storitev: • naročnikova strojna oprema, kjer so omejitve pri zmogljivosti mrežnih kartic, zmogljivosti trdih diskov, zmogljivosti procesorjev, zmogljivosti pomnilnika, zmogljivosti omrežnih kablov in vse do programskih nastavitev v strojni opremi, • strojna oprema za brezžično omrežje (WiFi) od usmerjevalnika do odjemalcev, uporabljena tehnologija brezžičnega prenosa, oddaljenost od oddajnika, število brezžičnih odjemalcev, ovire v prostoru, gradbeni dejavniki in nenazadnje nepooblaščena uporaba brezžične povezave, • število uporabnikov, ki dostopajo sočasno preko istega internetnega dostopa, • neželena programska oprema (malware), virusi, ki generirajo poizvedbe in promet, • programska oprema (predvsem vsi tisti programi, ki delujejo v ozadju, oblačne storitve, antivirusni programi, itd.), • hitrost spletnih strani ali storitev kjer je naročnik aktiven • še množica drugih nepovezanih dejavnikov.

Kako je navedena hitrost v paketih: V paketih, kjer je internetni dostop opredeljen do določene hitrosti, velja, da bo naročnik lahko uporabljal dostop do interneta največ do višine, ki je določena v pogodbi in ponudbi paketa, ob upoštevanju »fizične« omejitve povezave. Navedeno pride do izraza predvsem preko dostopa preko tehnologije z brezžičnim dostopom (WP2MP). Če bo naročnik istočasno ob uporabi storitve dostopa do interneta uporabljal tudi ostale naročene storitve, pa se bo lahko hitrost interneta znižala, upoštevajoč fizične omejitve linije in/ali potrebno hitrost za uporabljene storitve. Najnižja internetna hitrost, ki jo WIFI-HALOZE naročniku zagotavlja v okviru paketov je 10/10 Mbit/s na WiFi povezavi. Običajno razpoložljiva hitrost je na voljo 80% v času zgostitev prometa in 95% skozi celoten dan in predstavlja 80% maksimalne hitrosti. Oglaševane hitrosti predstavljajo hitrost širokopasovnega priključka, ki je maksimalna, če ni hkratne uporabe specializiranih storitev ali drugih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje brezžičnega omrežja). Ocenjena maksimalna hitrost je torej enaka oglaševani hitrosti, ki jo lahko naročnik doseže pri danem paketu vsaj enkrat na dan. Pogodbene hitrosti so odvisne od trenutne obremenitve omrežja, uporabe omrežja, terminalske opreme in ostalih dejavnikov navedenih v nadaljevanju.  

Varnost in dostop do spletne banke Spletna banka je pripomoček, s katerim opravljate bančne storitve po internetni povezavi. Pri tem je treba paziti na varnost. Za varnost skrbijo ponudniki spletnih bank (za več informacij se obrnite na ponudnika bančnih storitev), sami pa lahko še bolj pripomorete k varni uporabi takšnih storitev z namestitvijo protivirusnega programa na računalnik oz. na napravo, na kateri uporabljate bančne storitve (računalniki, tablični računalniki, mobilni telefoni). Če uporabljate Wi-Fi omrežje, poskrbite, da je brezžični usmerjevalnik primerno zaščiten z varnostnim geslom. Predvsem posvečajte pozornost, da se na banko povezujete preko VARNE – HTTPS povezave!!!   Priporočila in nasveti vezani na varnost v internetu Večina zaščitnih ukrepov proti nevarnostim, ki pretijo na uporabnika interneta, je uporabnikom neznana. Zato seznanitev z razpoložljivo zaščito nikakor ni odveč. Zaščita pred mnogimi nevarnostmi ni preprosta, vendar z zahtevnostjo protiukrepov raste tudi stopnja varnosti, ki si jo zagotovimo. Različne organizacije, ki ponujajo internetno zaščito in se bojujejo proti internetnemu kriminalu, navajajo precej podobne ukrepe za zaščito. A velja si zapomniti eno pravilo, popolne varnosti na internetu ni!
  • Namestitev in uporaba protivirusnih programov
Prvi in najpomembnejši ukrep pri zaščiti vašega računalnika. Protivirusni (anti-virus) program mora vsebovati redno (večkrat dnevno) posodabljanje podatkovne baze in omogočati sproten pregled prihajajoče in odhajajoče elektronske pošte. Omogočati mora celotno pregledovanje računalnika in načrtovanje pregledov sistema. Poleg protivirusnega programa je priporočljiv tudi protivohunski (antispyware) program, ki odkriva druge mogoče oblike ogrožanja vaše varnosti.
  • Neprestano nalaganje popravkov
Redno nalaganje popravkov in varnostnih dodatkov za vaš operacijski sistem lahko stori mnogo in prepreči veliko morebitnih nevšečnosti. Takoj, ko se odkrije neka varnostna pomanjkljivost, je treba naložiti potreben popravek.
  • Previdnost pri branju elektronske pošte s priponkami
Vsako elektronsko sporočilo, ki vsebuje priponko, je potencialno nevarno za vaš računalnik. Zato je pomembno poznati pošiljatelja sporočila in vsebino priponk. Pomembno je tudi, da protivirusni program pregleduje našo pošto, preden jo naložimo na računalnik. Ta nasvet se nanaša tudi na uporabo pogovornih programov in nalaganje vsebin z njihovo pomočjo.
  • Namestitev in uporaba požarnega zidu
Požarni zid predstavlja vratarja za dostop do vašega računalnika. Nadzoruje ves promet med vami in drugimi računalniki po lokalnem omrežju ali internetu. Njegova naloga je nadzorovanje vseh izhodov in vhodov v vaš računalnik in obveščanje o morebitnem prenosu podatkov. Z njim lahko računalnik dodatno zaščitimo pred neželenimi dogodki.
  • Izdelava varnostnih kopij pomembnih datotek
Vedno modra odločitev. Kljub vsem naporom se lahko zgodi, da naša zaščita ne bo zadostovala in bomo izgubili podatke. Zato je izrednega pomena, da podatke shranimo na mesto, ki ni podvrženo vplivom interneta, kar pomeni na neki varnostni medij.
  • Uporaba zahtevnih gesel
Pogosto spregledan korak v varnosti računalnika. Izbira ne preveč preprostih gesel in njihova raznovrstnost je lahko pomemben dodatek k vaši varnosti. Geslo naj izkoristi vse možnosti, ki jih aplikacija ponuja, od njegove dolžine do različnih kombinacij znakov. Gesla naj se ne ponavljajo! Pomembna dejavnost je tudi spreminjanje gesla po določenem obdobju in izbira gesel, ki nam jih ni treba zapisati.
  • Previdnost pri nalaganju vsebin z interneta
Ta korak je verjetno najbolj podvržen uporabnikovi "zdravi pameti", saj nas nobena programska oprema in nikakršni nasveti ne morejo zadržati pred tem, da sami storimo napako in dovolimo dostop ali nalaganje škodljivih vsebin. Pomagamo si lahko s tremi kratkimi pravili. Program, ki ga nameščamo, moramo poznati in poznati moramo njegovo funkcijo na računalniku. Vedeti moramo, kam smo ga namestili, kaj program spremeni in kako ga odstraniti z računalnika. Na koncu je pomembna tudi izkušnja drugih uporabnikov, kako deluje pri njih in ali so z njim zadovoljni.
  • Previdnost pri uporabi brezžičnih usmerjevalnikov
Na tem mestu velja zaradi čedalje večje razširjenosti omeniti še varnost brezžičnih domačih internetnih omrežij. Poleg kodiranja signala internetne točke je treba ob namestitvi razdelilnika vsakemu odvzemniku nameniti še svojo IP številko, ga povezati z razdelilnikom internetne povezave in nato skriti signal razdelilnika pred drugimi nepovabljenimi gosti.
  • Uporaba programov za kodiranje
Tovrstna zaščita naših podatkov je posebej pomembna pri prenosu zaupnih informacij po internetu. Na voljo je mnogo dobrih brezplačnih kodirnih programov. Tako si pomembne podatke lahko zaščitimo s posebnimi ključi, ki so znani le nam, morebitnemu nepooblaščenemu iskalcu teh podatkov pa izredno otežimo razkritje le-teh. (Tak primer je Pretty Good Privacy, njihovo spletno stran najdete na naslovu: http://www.pgp.com/)
  • Varovanje vaših zaupnih podatkov
Ne izdajajte svojih zaupnih podatkov, kot so gesla, uporabniška imena, številke kreditnih kartic in drugih zasebnih podatkov po internetu, razen v primerih, ko popolnoma zaupate prejemniku informacij (certifikati, varnostni ključi, varna povezava).  

SPLOŠNE POGOJE NAROČNIK PREJME OB PODPISU POGODBE